Facebook PageПоследвай ни! Поръчай по телефон - 0879 610 602

Общи условия

Общи условия

 

 

Моля, прочетете внимателно настоящата информация преди да използвате този уеб сайт. Използвайки сайта laserpoint-bg.com Вие безусловно приемате настоящите условия за ползване.  В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящите общи условия са предназначени за регламентиране на отношенията между Доставчика на Услугите и Потребителите (клиентите/ползвателите) на електронния магазин laserpoint-bg.com, наричан за краткост Сайт. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта laserpoint-bg.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Laserpoint-bg.com си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://laserpoint-bg.com

Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на laserpoint-bg.com. или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за подаръци laserpoint-bg.com “. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранен.

Всички произведения в сайта са авторски. Забранено е копирането им и изполването без изрично писмено разрешение на “Лазер Пойнт България” ЕООД.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на главната страница на сайта.

1.   Основни дефиниции

„Доставчик” е интернет сайтът laserpoint-bg.com, който е собственост на “Лазер Пойнт България” ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки;

„Лазер Пойнт България.” ЕООД  е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 206239938, със седалище гр.Русе,  ул.“Аксаков №3, вх. 2, ет. 1, ап. 3” , което предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. Лазер Пойнт България ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на сайта;

„Потребител” е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

„Услуги” са всички действия, осъществявани от „Лазер Пойнт България.“ ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на подаръците от Сайта;

„Електронен Магазин” е интернет сайтът laserpoint-bg.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Доставчик и Потребител за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул);

„Платформа” е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството;

„Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име уникализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

„Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика;

„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение;

„Потребителски профил” е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана от laserpoint-bg.com, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;

„Договор за продажба” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Доставчик и Потребител;

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги;

„Бюлетин / Известие” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

2.   Условия за ползване на електронния магазин

Разглеждането на електронния магазин laserpoint-bg.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

Пазаруването в електронния магазин laserpoint-bg.com е възможно без регистрация или с регистрация с парола и електронна поща (e-mail) на получателя, с посочване на имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

„Лазер Пойнт България” ООД има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевремнно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

В електронния магазин laserpoint-bg.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на laserpoint-bg.com да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Добави в количката“. Натискането на бутон „Добави в количката“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Чрез натискане на бутон „Към сметката“ или „Поръчайте” Потребителят може да премине към разглеждане на съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Поръчайте“ се появват данните на клиента, данните за доставка, данни за начин на плащане и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Потвърждавам моята поръчка”.

3. Поръчка на стоки

За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

 • валиден адрес на своя електронна поща;
 • вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
 • вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Потвърждавам моята поръчка” – намиращ се на последната стъпка, след данните за доставка и плащане на поръчката. Този бутон се появява след като в кошницата е добавен поне един продукт и са въведени данни в данни на клиента, данни за доставка, данни за начин на плащане и е натиснат първият бутон „Добави в количката”.

При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.

В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчки в електронния магазин laserpoint-bg.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Работното време на консултантите на онлайн магазин laserpoint-bg.com. е:

От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

Почивни дни: събота и неделя

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: [email protected] За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

4. Доставка на поръчани стоки

След като в laserpoint-bg.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Обикновена доставка – в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

Продавачът може да използва за доставки куриерска фирма Спиди АД (Speedy), Еконт Експрес ООД или собствен куриер. Обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответното населено място.

Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“.

Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

5. Плащане

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни или в комбинация един с друг начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 • С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
 • По банков път – с вносна бележка, с вътрешно или междубанков превод;

За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. Отказ от договора. Рекламация

Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 30 дена от получаване на стоката.

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока, отказът от договора не произвежда действие.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
 • повреда на стоката при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред „Лазер Пойнт България.” ЕООД на посочения имейл адрес [email protected], като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 30 дневния срок.

При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 • Запазен добър търговски вид.
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка и етикет.

При връщане и замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма.

 Попълнете и изпратете настоящия ФОРМУЛЯР, единствено ако желаете да се откажете от покупката.

7. Отговорност

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Всеки потребител на онлайн магазина има правото да използва интернет платформата за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) или да се обърне към КЗП на адрес kzp.bg.

8. Политика на поверителност

Моля, прочетете внимателно нашата политика на конфиденциалност, тъй като тя се прилага всеки път, когато посетите и разглеждате laserpoint-bg.com. и използвате услугите му, независимо от това дали закупувате или не продукти. Тази политика на поверителност Ви предоставя цялата информация, която ще ви е полезна, за да разберете как ние събираме и използваме информацията, идентифицираща потребителите на laserpoint-bg.com Научете повече за нашата ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/http://laserpoint-bg.com/privacypolicy/

9. Защита на лични данни

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер. Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните и личната информация, предоставена от потребители се използва от “Лазер Пойнт България” EООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребители относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт, за търсене на продукти в сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в сайта или тогава, когато общувате със служители на сайт.

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в сайта информация, ще бъде обработена от “Лазер Пойнт България ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, . ул. Аксаков №3, вх. 2, ет. 1, ап. 3, Булстат 206239938, телефонен номер 

(+359) 879 610 602

 “Лазер Пойнт България ” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни и гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни.

10. Бюлетини и известия

Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил в Сайта, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща и на мобилния си телефон бюлетини и/или известия от laserpoint-bg.com , както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.

Потребителят може да се откаже от получаване на бюлетини и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време:

 • Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всеки бюлетин и/или известие – бутона „отписване”. 
 • Чрез свързване с laserpoint-bg.com на посочения имейл [email protected] с изрично искане за неполучаване на бюлетини и/или известия.

Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

Лазер Пойнт България EООД си запазва правото да избира към кого да изпраща бюлетини и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава бюлетини и/или известия.

Лазер Пойнт България ЕООД включва в бюлетините и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

Обратна връзка

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефонен номер (+359) 879 610 602 и през контактите, посочени в секция „контакти“.